Министърът на труда и социалната политика и председателят на ДАЗД посетиха ЦНСТ „Сияние“ в гр. Кюстендил

30.10.2018г.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова посетиха центровете за настаняване от семеен тип „Сияние“ в град Кюстендил. Те бяха придружени от  кмета на Община Кюстендил Петър Паунов и зам.-областния управител Райчо Цветин.

„Министерството на труда и социалната политика чрез Оперативна програма „Развитие на  човешките ресурси“ започна национална кампания „Мисията е възможна“ за реализацията на последния етап на процеса на деинституционализация на грижите за деца. За последните 8 години над 90% от децата са изведени от специализираните институции и са настанени в центрове за настаняване от семеен тип. Крайният срок за извеждането на всички деца от институциите, разписан в Закона за социалните услуги, е 2024 г.“, съобщи министър Петков.

„Тук наистина виждаме, че мисията е възможна. Вашият модел за грижа в близка до семейната среда ни показва какви трябва да бъдат нашите цели по отношение на социалните услуги в България и какви политики трябва да заложим в новата Национална стратегия за детето 2019- 2030 г., която Държавната агенция за закрила на детето, заедно с експерти, подготвя“, заяви д-р Елеонора Лилова.

Центровете за настаняване от семеен тип са изградени в рамките на съвместен проект между Фондация "Сийдър" и Община Кюстендил през 2010 г. Услугите са разположени в две новопостроени къщи, в които живеят 8 деца и младежи с увреждания, и два апартамента, предназначени за по четири лица с увреждания. Грижата е индивидуална, според потребностите и предпочитанията, а семейният тип среда подсилва усещането за сигурност.

В ЦНСТ работят 35 служители на Фондацията - социални терапевти, социални работници, трудотерапевти, ръководители екипи и управител. Екипът преминава въвеждащи и надграждащи обучения, редовна супервизия и възможности за обмен на опит и усвояване на нови практики.

Персоналът в центровете подпомага децата и младежите в ежедневието, подкрепя ги в усвояването на умения за относителна самостоятелност, осъществява контакти с училища и потенциални работодатели, организира празници, екскурзии, летни лагери и др.