Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Министър Петков и д-р Лилова посетиха център "Хризантема" в Габрово

02.04.2018г.

<div>Отговорностите между държавата, общините и неправителствения сектор трябва да се разпределят и допълват, за да можем да отговорим на нарастващите потребности на хората в неравностойно положение. Социалната цена, която трябва да плащаме като общество, за да покрием тези нужди, непрекъснато нараства. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на работно посещение в Габрово. Той беше придружаван от председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова. Те се срещнаха с кмета на Габрово Таня Христова. Основната тема на разговора беше актуалното състояние социалните услуги в общината и възможностите за подобряването на тяхното качество.</div>
<div>

Те се запознаха с промените в дейността на Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – Хризантема, в който в началото на тази година бяха установени случаи на насилие над деца. Положени са усилия да бъде обновен персоналът на социалната услуга, така че децата да получават качествена грижа.  Д-р Елеонора Лилова обеща, че ще следи изкъсо предписанията и тяхното изпълнение до 20. април. Тя апелира за полагане на повече усилия и отговорност в екипната работа на община Габрово, дирекция "Социално подпомагане" и екипа на ЦНСТДМУ "Хризантема"  за изпълнение на задължителните предписания и методическите указания на ДАЗД.

Двамата посетиха още Център за настаняване на деца с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа и Дневен център за деца с увреждания. Те обърнаха внимание, че най-трудното е да се намерят хора, които да поемат огромната отговорност да се грижат денонощно за деца с увреждания. Министър Петков припомни, че е направено предложение за увеличаване с 25% на разходните стандарти за 24-часовите социални услуги, но подчерта, че крайното решение за това ще е на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.  Кметът като работодател също прави необходимото, за да подобри заплащането, ангажирайки ресурс на общината.

Министър Петков и д-р Лилова участваха още и в церемонията по откриване на националната седмица на гората, която се провежда всяка първа седмица на април. Тази година акцентът на инициативата е поставен върху децата, като част от бъдещето на зелена Европа.

</div>