Мобилни екипи ще изследват потребностите на децата в риск в Община Гърмен

27.06.2015г.

Мобилни екипи ще изследват потребностите на децата в риск в Община Гърмен. Решението бе взето на междуинституционална среща, организирана от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. В нея участваха омбудсманът на Република България Константин Пенчев, заместник областният управител Асим Адемов, директорът на Дирекция „Социално подпомагане” – Гоце Делчев Петранка Чуркова, началникът на Регионален инспекторат по образованието Ивайло Златанов, кметът на община Гърмен Минка Капитанова, директорът на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Стоян Стругов, началникът на Районно управление „Полиция” – Гоце Делчев Ангел Зайков, зам.-директорът на Регионална здравна инспекция – Благоевград Михаил Кметски, експерти на Държавна агенция за закрила на детето.

От утре започва сформирането на мобилни екипи, които да извършат картографиране и оценка на потребностите на децата и семействата по методика, предоставена от ДАЗД. Екипите ще бъдат под ръководството на областния управител на Област Благоевград и в тях ще бъдат включени представители на всички органи по закрила на местно ниво. След извършване на изследването ще бъдат набелязани мерки за осигуряване на базовите потребности и спазването на правата на образование, здравеопазване и жилище. Това предвижда Планът за действие, приет по време на междуинституционална среща.

„Търсим ресурси за подкрепа на всички нива. Нашата цел е чрез междусекторната работа да намерим правилните решения за децата в риск в Община Гърмен”, заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Тя допълни, че ще бъдат проведени разговори с неправителствени организации, които да се включат и да подкрепят процеса. Ще бъдат привлечени и здравни и трудови медиатори от областта.

Омбудсманът на Република България г-н Константин Пенчев подчерта, че предстоящото събаряне на незаконно изградените постройки застрашава спазването на правата на децата, живеещи в тях. „Гарантирането на сигурността на децата ще гарантира правото им на образование и здравеопазване”, заяви и г-жа Жечева.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.