Могат ли възрастните да мислят като деца и трябва ли децата да мислят като възрастните?

07.10.2017г.

Ива Иванова, член на Съвета на децата, представи презентация на тема "Могат ли възрастните да мислят като деца и трябва ли децата да мислят като възрастни" по време на Тринадесета световна среща на българските медии, която се проведе от 4 до 8 октомври 2017г. в Кишинев, Молдова.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/10/moldova.pptx" download="all" viewer="microsoft"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.