Модел за интегрирана подкрепа за деца и семейства представя ДАЗД на международна кръгла маса

06.04.2015г.

<div class="single_news">

Модел за интегрирана подкрепа на децата и семействата ще бъде представен на Международна кръгла маса „<strong>Партньорство за развитие на интегрираните услуги за деца в България – възможности и реалности”.</strong> Тя ще се проведе на 7 и 8 април 2015 г. от 10.00 часа в хотел „Света София“, гр. София, и се организира от Държавна агенция за закрила на детето.

На конференцията ще бъде представен Стратегически управленски план за интегрирани услуги за деца, който съчетава българския и ирландския опит в преминаването от резидентни към услуги в общността. Планът акцентира върху превантивната работа и координацията между централната и местната власти. Интегрираните услугите имат за цел да изградят подкрепяща среда за семействата в общността, достатъчно и качествени услуги, за да бъде подпомогнато оставането на детето в семейството, извеждането на децата от институциите и реинтегрирането им в семейството.

По време на кръглата маса ще бъде представено изследване на процеса на деинституционализация във Великобритания с акцент върху Северна Ирландия.

В нея ще участват експерти от ангажираните с процеса на деинституционализация на децата в България институции, и партньори от Северна Ирландия.

Стратегическият управленски план за интегрирани услуги и изследването на процеса на деинституционализация във Великобритания са разработени в рамките на проект „Управление на промяната на опит и знания”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”.

</div>