Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

МТСП и ДАЗД стартират инициативата „Гласът на децата и техните семейства“

МТСП и ДАЗД стартират инициативата „Гласът на децата и техните семейства“

16.10.2023г.

Как се чувстват децата и от какво имат нужда? Какво ги прави щастливи, какви са техните мечти и тревоги? Как може да се подобри благосъстоянието на техните семейства? За да намерят отговорите на тези въпроси, по инициатива на министър Иванка Шалапатова, Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето организират поредица от срещи под надслов „Гласът на децата и техните семейства“ в периода октомври – декември 2023 г. 
В рамките на инициативата ще бъдат проведени дискусии с деца от различни възрастови групи и техните родители. В кампанията са поканени да се включат представители на институции и гражданския сектор, ангажирани с прилагането и усъвършенстването на политиките за гарантиране на правата на децата и подобряване на благосъстоянието на техните семейства. 
Целта на инициативата е по време на срещите да бъдат очертани основните предизвикателства пред пълноценното развитие на децата и възможностите за тяхното преодоляване.
Мнението и предложенията на децата и техните родители ще бъдат взети предвид при подготовката на нормативни документи за подобряване на ефективността на политиките в областта на закрилата децата и оказването на по-ефективна подкрепа за техните семейства.