Наградени бяха победителите в конкурсите на ДАЗД „Победи опасността” и „В подкрепа на детската безопасност”

20.11.2014г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Родочай и бившите председатели и заместник-председатели на ДАЗД г-жа Ширин Местан, г-жа Надя Шабани и г-н Христо Монов връчиха наградите на децата, класирани на първо място в различните категории на националния конкурс „Победи опасността!”.

Официалната церемония се състоя днес по време на конференцията „25 години Конвенция на ООН за правата на детето – българския поглед”. Децата бяха отличени за своите рисунки и фотоколажи, които представят опасностите вкъщи и навън и начините за предпазване от тях. Над 600 бяха представените в конкурса творби, които се състезаваха в 7 категории.

Емрал Ибрям /15 г./ от гр. Добрич и Величко Василев /15 г./ от гр. Летница  получиха таблети. Призьорите във възрастовата група на 11-14 годишните бяха наградени с фотоапарати, а тези в категория 5- 10 години – с музикални плеъри, осигурени от „Булгаргаз” ЕАД.

Наградите си получиха и двама от победителите в конкурса, в който участваха 17 институции - детски градини, училища, социални услуги за деца, общини, местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, общински центрове за работа с деца.

С Плакети на ДАЗД бяха отличени победителите в конкурса „В подкрепа на детската безопасност”, в който участваха 17 институции - детски градини, училища, социални услуги за деца, общини, местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, общински центрове за работа с деца.

Председателят на ДАЗД връчи наградите на Център за настаняване от семеен тип – с. Атия, и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Стара Загора.

Третият победител - Обединено детско заведение № 5 „Иглика” гр. Бургас получи своя плакет на среща – дискусия „Проблемите на децата и младежите”, провеждаща се по същото време в Областна администрация – Бургас. Тя бе организирана от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” на ДАЗД.

Конкурсите „Победи опасността!” и "В подкрепа на детската безопасност" са част от Националната кампания „2014 г. – година на правата на детето”, с която ДАЗД отбелязва 25-годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.