Надя Шабани е новият председател на Държавната агенция за закрила на детето

18.10.2009г.

С решение на Министерския съвет от 7 октомври 2009 г. Надя Шабани бе назначена за председател на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/.

Надя Шабани е завършила право в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и притежава квалификация в областта на социалните услуги. През последните осем години е била програмен директор във Фондация „Български център за нестопанско право”. Има опит в ръководството и управлението на правни проекти и програми, както и в изготвянето на правни анализи и нормативни промени. „Основен акцент в работата на ДАСД ще бъде подобряването на координацията между институциите на централно и местно ниво при провеждането на политиките за децата, както и мониторинг на правата на децата.

Бъдещите ни действия ще са насочени към развитие на превантивните мерки, подкрепата на семейството, активното родителство и работата с цялостната среда на децата.” Това заяви г-жа Шабани при представянето й пред журналисти от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.