Надя Шабани е определена за председател на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца

08.09.2010г.

Министерският съвет определи председателя на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани за председател на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”.

В състава на Съвета са включени проф. Огнян Бранков (МБАЛСМ „Н. И. Пирогов”), доц. Калинка Коприварова и доц. Анелия Буева от Специализираната болница за активно лечение по детски болести, доц. Николай Милев от Специализираната болница за активно лечение по ортопедия „Бойчо Бойчев”, д-р Мария Недялкова от Министерството на здравеопазването (МЗ), Ивайло Иванов от Агенцията за социално подпомагане (АСП), председателят на Българския червен кръст (БЧК) Христо Григоров, Десислава Хурмузова от Гражданската инициатива „Спаси, дари на...”, Красимира Величкова от Българския дарителски форум, журналистите Мария Андонова от Българската национална телевизия (БНТ), Юлия Гигова от Българското национално радио (БНР) и Петър Галев от „Хелт медия”.

Общественият съвет се състои от 13 членове, които се определят поименно от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. От тях четирима са изтъкнати медицински специалисти, по един представител на МЗ, АСП и БЧК, двама – от НПО, осъществяващи дейност в областта на подпомагането на деца в страната и дарителството, и по един – от БНТ, БНР и друга медия в страната. Мандатът на членовете е три години, като едно лице не може да участва в него повече от два последователни мандата.

Общественият съвет е натоварен да отправя предложение към директора на Център „Фонд за лечение на деца” по всяко подадено заявление, като при положително становище предлага и размер на паричната сума, която да бъде отпусната, а при отказ – посочва мотиви.

Съветът анализира дейността на Фонда и изработва, актуализира и оповестява принципи и правила за набиране и разходване на средствата и предлага при необходимост максимални стойности за финансиране на съответните дейности със средства от фонда.