Надя Шабани награди победителите в детския турнир "Спортът достъпен за всички деца"

16.12.2009г.

Председателят на държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани награди призьорите в национален шампионат за деца, лишени от родителски грижи, под мотото "Спортът достъпен за всички деца" в зала "Фестивална".

Това е дванадесетото издание на спортния форум за деца, организиран от Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи.

В надпреварата участие взеха първенците от регионалните първенци от клубовете "Широко сърце" и малчугани от домове за деца лишени от родителски грижи, които спориха за медалите в 5 вида спорт - баскетбол, бадминтон, лека атлетика, футбол на малки врати и тенис на маса.

Призьорите в отделните дисциплини бяха наградени от Валентина Симеонова - заместник-министър в министерството на труда и социалната политика, г-н Иван Ценов - заместник-министър в минисерството на физическото възпитание и спорта и известният волейболист г-н Пламен Константинов.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.