Надя Шабани поиска от кмета на Пловдив незабавно да се увеличи персоналът на ДДЛРГ „Княгиня Мария Луиза”

18.05.2010г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани изпрати писмо до Славчо Атанасов – кмет на община Пловдив, с настояване за бързо увеличаване на персонала на ДДЛРГ „Княгиня Мария Луиза”, за да се засили охраната и контролът при достъп до дома.

Повод за писмото са двата инцидента, случили се в рамките на два дни. На 16 май т.г. две деца от дома постъпиха в болница след неконтролирана употреба на медикаменти за епилептици. Ден по-късно, на 17 май, при неизяснени все още обстоятелства, избухна пожар, при който са изгорели мебелите и санитарния възел в една от стаите.

Г-жа Шабани напомня, че кметът на общината е отговорен за осигуряване на качествена грижа в домовете за деца, лишени от родителски грижи и гарантиране на тяхната сигурност и безопасност.

Още през май 2009 г. експерти от ДАЗД са извършили планова проверка в ДДЛРГ „Мария Луиза”. Тогава на директора на дома е дадено задължително предписание да се увеличи персоналът, за да се осигурят сигурна охрана и по-строг режим на достъп до сградите на дома. Досега обаче не са предприети действия за изпълнение на предписанието.

В писмото си г-жа Шабани напомня още, че според Закона за закрила на детето, който не изпълни влязло в сила задължително предписание се наказва с глоба или имуществена санкция.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.