Надя Шабани препоръча на кмета на Ново село да уволни управителя на преходното жилище заради нарушения на правата на детето

02.03.2010г.

Председателят на ДАЗД Надя Шабани изпрати писмо до инж. Георги Стоенелов -кмет на община Ново село, област Видин, с предложение да уволни Людмил Василев - директор на преходното жилище в село Ново село.

Предложението за дисциплинарното наказание е на основание чл. 62, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и във връзка със заключенията на проверката, извършена от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” в ДАЗД. Експертите, извършили проверката в преходното жилище, са установили, че управителят Людмил Василев е нарушавал правата на децата, като е упражнявал физическо насилие над тях, както и над техни връстници от ДДЛРГ – Ново село. В работата си той е използвал недопустими методи на възпитание и е уронвал престижа на децата като им е показвал порнографски материали от интернет . Освен това управителят е изнасял информация за деца от преходното жилище и не е предприел действия за осигуряване на закрилата на настанените там момичета.

Г-жа Шабани предоставя на кмета копия от доклада и констативния протокол от проверката, задължителните предписания на комисията и методически указания. Тя очаква да бъде уведомена за действията, предприети от кмета на община Ново село по случая.