Надя Шабани разговаря със зам.-главния прокурор Галина Тонева за съвместните проверки в домовете за деца с увреждания

17.03.2010г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани се срещна с Галина Тонев — зам.-главен прокурор на Р.България, във връзка със стратрирането на проверки в домовете за деца с увреждания. В тях ще участват служители на ДАЗД и Българския Хелзински комитет, педиатър, психолог, представител на местната власт, на отделите за закрила на детето и др.

Целта на проверките е да се установи допуснати ли са нарушения от страна на длъжностни лица и лица от персонала в домовете, които да са довели до причиняването на смърт, телесни повреди и злепоставане на настанените деца.

По време на срещата г-жа Тонева беше запозната със сигнала, който ДАЗД изпрати до Постоянната комисия “Професионална етика и превенция на корупцията” към Висшия съдебен съвет относно действията/бездействията на районния прокурор от гр.Сандански по случая с публикувани данни за упражнено насилие спрямо малолетно дете, както и за това, че е сезиран отдел “Инспекторат” на Върховния касационен съд с молба да извърши проверка по компетентност.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.