Надя Шабани ще участва в откриването на Националната годишна среща по приемна грижа

24.10.2009г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани ще бъде официален гост на откриването на Националната годишна среща по приемна грижа, организирана от Фондация "За нашите деца" /23 октомври, 14 ч., хотел "Санкт Петербург", гр. Пловдив/.

В тридневната среща ще вземат участие още президентът на Международната организация по приемна грижа Крис Гардинър, представители на областни и общински центрове по приемна грижа, консултанти и обучители по социална работа, както и около 200 приемни родители и деца.

В отделни пленарни сесии ще бъдат обсъдени проблемите и предизвикателствата пред хората, решили да се грижат за деца, лишени от възможността да живеят в собствените си семейства.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.