Над 170 представители на новите услуги за деца обсъждат в Пловдив предизвикателствата в работата с децата с увреждания, настанени в ЦНСТ

09.06.2015г.

Резултатите от проведените международни срещи за обмяна на опит, анализират на конференция в град Пловдив над 170 представители на новите социални и съпътстващи услуги за деца с увреждания, на общини и неправителствени организации. Конференцията е организирана в рамките на изпълнявания от Държавната агенция за закрила на детето проект „Подкрепа“, който подпомага ресурсно процеса на деинституционализация на деца и се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ“.

„Процесът на промяна на грижата за децата с увреждания, отглеждани в специализирани институции, ни направи партньори, фокусирани върху потребностите на децата. Деинституционализацията помогна тези момчета и момичета да получат любов и внимание, да се почувстват личности“, заяви при откриването на срещата председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева.

Управители, социални работници, възпитатели и детегледачи от центровете за настаняване от семеен тип, разкрити в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, и специалисти от съпътстващите услуги разказаха как са променили методите си на работа и отношението към настанените деца след споделения опит с белгийските и френските експерти по време на 6-те регионални срещи, чиято цел бе да подпомогнат създаването на модели за работа с деца и младежи с тежки физически и психически увреждания, настанени в новите социални услуги.

Благодарение на насоките на чуждестранните психолози и психиатри, работещите в ЦНСТ в Хасково, Поморие, Плевен, Търговище, Стамболийски са успели да опознаят по-добре и да откроят силните и слабите страни на децата. Постигнат е значителен напредък в развитието дори на най-проблемните момчета и момичета, те вече не изпадат в кризи, ходят на училище, включват се в различни ателиета, помагат в приготвянето на храната. „Децата разцъфтяха, вече показват емоциите си, броят до 10“, сподели с вълнение една от детегледачките, „а когато дойдоха при нас в края на 2014 г. децата казваха само „да“ и „не“.

Управителите на ЦНСТ-та, които представиха своя опит, споделиха, че при тях няма текучество на персонала. С децата работят млади и мотивирани хора, които имат еднакъв тип на работа и по този начин осигуряват позната и спокойна обстановка на децата. Съставят се индивидуални планове на всяко от тях с конкретни стъпки за развитието му.

Участниците заявиха, че е изключително важна подкрепата, която се получава от съпътстващите услуги. Децата и младежите посещават центрове за обществена подкрепа и за социална рехабилитация и интеграция. Важна роля има включването на учителите в грижата за момчетата и момичетата. В ЦНСТ Поморие например всяка седмица на екипна среща на персонала и специалистите от подкрепящите услуги се проследява напредъка на всяко дете и се очертават взаимни насоки за работа.

За да се почувстват част от общността децата и младежите с увреждания, настанени в ЦНСТ, трябва да опознаят мястото, където живеят, в грижите за тях да помагат доброволци, стажанти, дори съседи, единодушни са психолозите и хората, работещи в ЦНСТ. „Ние сме посланици на различието и трябва да убедим хората, че тези деца не са страшни, а по-скоро са им непознати“, единодушни бяха участниците в срещата.

Според психологът Весела Банова, промяната се дължи на осигурената семейна среда и индивидуализираната грижа. „В институциите за тези момчета и момичета е била водеща самотата, анонимността, когато са заживели в новите услуги те са станали личности и проявите на душевните им страдания са изчезнали. Това ги прави феномени“, допълни тя.

По време на заключителната конференция бе представен и сборникът с информационни и методически материали за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства „Посрещането на детето”, издаден по проект „Детство за всички“ на ДАЗД. Обсъдени бяха и опорни точки за справяне с предизвикателствата в работата с децата с увреждания, настанени в ЦНСТ.