Над 200 деца от различни националности се включиха в Градския празник на културите

25.07.2015г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева се включи в Градски празник на културите на Лятната сцена в Борисовата градина. Заедно с над 200 деца от различни етноси тя рисува послания за мир и разбирателство.

Чрез своите музикални изпълнения, игри и спортни надпревари малчуганите от различни етноси представиха културите и обичаите на своите страни.

„Взаимодействието с изкуството и културата на различни народи стимулира любопитството, допринася за изграждане на толерантност и уважение към всички членове на обществото и открива многообразието на света”, заяви г-жа Жечева. Тя призова възрастните да се вслушват винаги в гласа на децата. „Вярвам, че ще чуем думите им, ще забравим езика на омразата и ще докажем силата на благородството и толерантността“, допълни председателят на ДАЗД.

Целта на празника, организиран от „Сдружение за прогресивна комуникация“, е децата чрез своите картини и песни да покажат как въпреки различния ни произход всички можем да живеем заедно, като едно общество, както и колко е важно взаимното зачитане на правата, за да могат децата да са щастливи и да имат безгрижно детство.

[su_slider source="media: 5307,5308"]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.