Над 250 делегати от цял свят пристигат в България за конференцията за правата на детето

28.03.2016г.

<div class="single_news">

Над 250 министри, експерти и представители на неправителствени организации от цял свят пристигат за международната конференция за правата на детето на 5 и 6 април 2016 г. в гр. София, на която ще бъде лансирана новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.).

Конференцията ще бъде открита от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев<strong>, </strong>г-н Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, г-жа Габриела Батаини<strong>-</strong>Драгони, заместник генерален секретар на Съвета на Европа, и <strong>г</strong>-жа Мари-Луиз Колейро Прека, президент на Малта.

Участие в дискусиите ще вземат представители на 47-те държави-членки на Съвета на Европа на високо ниво - 12 министри, отговарящи за формирането и реализацията на политиките за деца, заместник-министри, държавни секретари,  детски омбудсмани, председатели на агенции за децата. В пленарните сесии ще се включат и представители на ООН, сред които председателят на Комитета за правата на децата на ООН г-н Беням Мезмур.

В откриването на конференцията ще участва министърът на външните работи г-н Даниел Митов, който в момента председателства Комитета на министрите на СЕ.  Своето присъствие на форума са заявили вицепремиерът и министър на образованието и науката г-жа Меглена Кунева,  омбудсманът  на Република България г-жа Мая Манолова, заместник – министри, експерти, ръководители на неправителствени организации.

В 9 тематични сесии, съобразени с 5-те приоритета на новата Стратегия, ще бъдат обсъдени постиженията на страните-членки на Съвета на Европа в гарантирането на правата на децата, върху които да се надгражда в следващите 5 г., основните предизвикателства и работните методи за постигане на целите на новия стратегически документ. Сесиите са
<ol>
<li>Защита на правата на децата в движение: поуки от  “бежанската криза“</li>
<li>Адаптирано за деца правосъдие: изслушване на деца в съдебни процедури</li>
<li>Правото на изслушване: достигане до нови нива на участие на децата</li>
<li>Правата на децата  в дигиталния свят:  създаване на координиран подход чрез национални стратегии</li>
<li>Радикализация на деца: намиране на подход, основан на права</li>
<li>Резултати от мониторинга: първият доклад на Комитета Ланзароте за „Закрила на децата в кръга на доверие“ и последващи действия</li>
<li>Изследването на ООН за насилието срещу деца след 10 г.: напредък и предизвикателства в Европа</li>
<li>Публични разходи и правата на детето: бюджетиране за деца</li>
<li>Недискриминация на лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални (ЛГБТИ) млади хора</li>
</ol>
На българския опит в разработването на национални стратегии за правата на детето е отделен специален панел по време на конференцията.      Той ще бъде представен от държавни институции и неправителствени организации.

Над 20 мрежи и организации, насърчаващи правата на детето, ще изложат свои информационни материали в „Панаира на идеите“. Участниците в конференцията ще имат възможност да поговорят с представителите им и да предложат нови идеи как да бъде реализирана Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето /2016-2021/.

Сред участниците са ChildPact (Регионална коалиция за закрила на децата), Агенция на Европейския съюз за основните права, УНИЦЕФ, Лумос, Каритас Европа, SOS Детски селища International, Международна обсерватория за младежко правосъдие, Световна здравна организация, Специалният представител на Генералния секретар на Обединените нации по въпросите на насилието срещу деца.

</div>