Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Над 440 000 обаждания са приети за 5 години на Националната телефонна линия за деца

14.10.2014г.

Над 440 хиляди обаждания са получени на Националната телефонна линия за деца на Държавната агенция за закрила на детето за 5-те години от старта й на 14 октомври 2009 г. Днес денонощният телефон 116 111 празнува своя 5-ти рожден ден. Над 88 000 са предоставените консултации по различни проблеми на младите хора, близо 77 000 от тях са с деца, а останалите – с родители и други пълнолетни. Десетки момчета и момичета бяха спасени от насилие и неподходящи условия за живот /в обори, бараки и др./, благодарение на навременно подадени сигнали на телефон 116 111.

Статистиката показва, че с линията се свързват предимно тийнейджъри. Те споделят типични за тяхната възраст и развитие проблеми: любовни връзки, взаимоотношения с връстници, семейни и училищни проблеми, различни свои страхове и източници на тревожност.

При всеки разговор консултантите на телефон 116 111 преценяват какъв е рискът за обаждащото се дете и веднага подават информацията към органите за закрила на детето (отделите „Закрила на детето”, Полиция). За изминалите пет години са предадени над 1600 сигнала, предимно за физическо и психическо насилие, както и за неглижиране. Данните показват, че немалка част от тежките случаи, които изискват намеса на органите по закрила, са от малки градове или села.

Родители и други пълнолетни граждани, търсещи помощ във връзка с проблеми на децата, също често се свързват с линията. Те се обаждат, за да търсят информация, насочване, а в много случаи – за да съобщят риск или за нарушаване на правата на детето. Това е трайна тенденция, която сочи все по-високо гражданско съзнание стремеж да се прекратят действията, нарушаващи правата на децата или накърняващи тяхното достойнство. Подобна ангажираност е много важна в случаи, в които самите деца няма как сами да потърсят помощ, защото са твърде малки или пък са в ситуация, в която не осъзнават, че са жертви на злоупотреба – например, когато са използвани за просия.

Националната телефонна линия за деца на Държавната агенция за закрила на детето предоставя консултиране, информиране и помощ по всякакви въпроси и проблеми, свързани с деца. На телефон 116 111 момчетата и момичетата могат безплатно и анонимно да разговарят за своите проблеми със специалисти - детски и клинични психолози, социални педагози, социални работници. Те имат възможност да споделят какво ги вълнува, да получат емоционална подкрепа и да обсъдят възможни решения за своите проблеми. На родителите линията предоставя възможност да обсъждат различни развитийни проблеми на своите деца, конфликти, мъчителни обрати в живота на семейството като раздяла или развод.