Над 80% от сигналите за насилие над деца са за случаи в семейството

29.06.2010г.

Над 80% от сигналите за насилие над деца са за случаи в семейството, заяви заместник-председателят на Държавната агенцията за закрила на детето Калин Каменов. Цифрите ясно показват, че проблемът с детското насилие става все по-актуален и, ако скоро не се вземат спешни мерки, проблемът ще се разраства.

Данните бяха представени по време на кръгла маса, посветена на превенцията на насилието над деца. Домакин на инициативата бе ЮЗУ “Неофит Рилски” в Благоевград. Мероприятието е част от проекта „Балканско епидемиологично проучване за насилие и пренебрегване на деца”, който обхваща девет балкански страни, сред които е и България.

Връзката между насилието над децата и повишения риск от всякакви психологични и психиатрични проблеми е известна отдавна. В България обаче насилието все още не е проект на Министерството на здравеопазването. Надявам се след тази среща това да се случи, заяви координаторът на проекта за България, доц. Васка Попкостадинова. Тя допълни, че идеята на днешната среща е именно през проекта да се установи сътрудничество с всички неправителствени организации и държавни структури.

В Европа, всяка година биват убити средно по 520 000 лица на възраст между 15 и 44 години. Най-сериозни обаче са проблемите с насилието и агресията над децата, зави психологът доктор Фани Цуракова.

Проектът „Балканско епидемиологично проучване за насилие и пренебрегване на деца” е стартирал през октомври миналата година и е с продължителност 3 години. Основната му цел е да се проучи разпространението на насилието над деца на възраст от 11-16 години в девет балкански страни, сред които и България. Общият брой деца, които ще бъдат проучени е около 50 хиляди. Техните родители също ще участват в изследването.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.