Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Над 9500 деца попълниха анкета на Държавната агенция за закрила на детето

16.11.2015г.

<div class="single_news">

Над 9500 деца попълниха анкетата на Държавната агенция за закрила на детето и дадоха мнението си по въпроси, свързани с Конвенцията на ООН, български и европейски стратегически документи за правата на децата. Тя бе насочена към деца на възраст от 14 до 18 години и бе активна до 14 ноември. Целта на анкетата бе да установи доколко младите хора познават правата си и да провокира интереса им по темата.

Акцент във въпросите бе поставен на проекта на Съвета на Европа за нова Стратегия за правата на децата 2016 – 2021 г., който разглежда основните предизвикателства за правата на децата през следващите години, съпътстващите действия за справяне с тях - сътрудничество, поддържане на партньорства и ефективна комуникация.

Резултатите от анкетата ще бъдат обявени на 20 ноември, когато се навършват 26 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

</div>