Над 9500 деца попълниха анкета на Държавната агенция за закрила на детето

16.11.2015г.

<div class="single_news">

Над 9500 деца попълниха анкетата на Държавната агенция за закрила на детето и дадоха мнението си по въпроси, свързани с Конвенцията на ООН, български и европейски стратегически документи за правата на децата. Тя бе насочена към деца на възраст от 14 до 18 години и бе активна до 14 ноември. Целта на анкетата бе да установи доколко младите хора познават правата си и да провокира интереса им по темата.

Акцент във въпросите бе поставен на проекта на Съвета на Европа за нова Стратегия за правата на децата 2016 – 2021 г., който разглежда основните предизвикателства за правата на децата през следващите години, съпътстващите действия за справяне с тях - сътрудничество, поддържане на партньорства и ефективна комуникация.

Резултатите от анкетата ще бъдат обявени на 20 ноември, когато се навършват 26 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.