Народното събрание ще е домакин на заседание на Съвета на децата към ДАЗД под надслов „За по-добро бъдеще – да чуем гласа на децата

29.05.2015г.

С тържествено заседание, посветено на правото на детето на мнение по въпроси, които го касаят, Съветът на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето ще отбележи Международния ден на детето.

Домакин на заседанието, което ще се състои на <strong>1 юни – понеделник, от 10.00 часа е Народното събрание, което предостави зала 1 на пл. „Александър I Батенберг” №1.</strong>

Гости на Съвета на децата ще бъдат председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева, представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай, г-н Константин Пенчев – омбудсман на Република България, г-жа Деяна Костадинова – секретар по социални политики, младежта и спорта на Президента на Република България, г-н Светослав Малинов – член на Европейския парламент, ръководители на държавни институции и неправителствени организации.

Форумът под надслов „За по-добро бъдеще – да чуем гласа на децата днес” ще обсъди и предложи инициативи за популяризиране на детското мнение и възможността на младите хора да участват в решаването на всички въпроси, които ги касаят. Целта на заседанието е да насочи вниманието на обществото и институциите към децата в България, към повишаване на информираността им за важността на тяхното мнение и спазването на Конвенцията за правата на детето на ООН, към действия за създаване на по-добри условия за живот и развитие на българските деца.

Заседанието е открито за журналисти, след него <strong>в 11.30 часа на площада пред сградата на българския парламент на пл. Батенберг, членовете на Съвета ще издигнат във въздуха балони с посланията си към възрастните</strong>

Съветът на децата към председателя на ДАЗД работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага председателя на ДАЗД със становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации. В него членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има квоти за деца с увреждания и от етнически малцинства. За първи път тази година в заседанията на Съвета на децата ще участват и представители на децата – бежанци.