Нарушават ли се детските права чрез родителско решение за участие в реклама?

26.10.2016г.

<strong>Иван Димитров-юрисконсулт:</strong> <em>Държавната агенция за закрила на детето съблюдава правата и интересите на вяско дете. В случаите, когато трябва да бъдат защитени деца като обекти и субекти в рекламата, това се прави нормативно през Закона за радио и телевизия и Закона за закрила на детето. Когато има съгласие от двамата родители тяхното дете да участва в реклама, няма проблем за това. Според  друга разпоредба обаче в Закона за закрила на детето, при навършване на 14 годишна възраст, детето трябва да даде своето мнение.</em>

<strong>София Владимирова </strong><strong>- </strong><strong>член на СЕМ:</strong> <em>Маркетинговата агресия трябва да бъде овладяна  чрез превенция, която се състои в разговор по темата за децата в рекламите като уязвима и рискова група. По отношение на качеството на рекламите, София Владимирова коментира, че етичната граница с децата е тънка и може да бъде премината лесно. Статистиката на СЕМ по тези критерии в последните години не показва много такива примери, дори намаляват рекламите, които не спазват моралната граница. Размерите на глобите са до 30 000 лева, каквито са налагани от СЕМ.</em>

https://soundcloud.com/sacp-government/narushavat-li-se-detskite-prava-…