Насърчаването на детското участие в България бе обсъдено на кръгла маса

28.10.2014г.

Възможностите и предизвикателствата пред детското участие в България бяха обсъдени днес на кръгла маса, организирана от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, УНИЦЕФ България и Фондация „Партньори България”

„Детското участие е един от основните принципи в Конвенцията на ООН за правата на детето. То е процес, който възрастните насърчават и който дава възможност на младите хора свободно да изразяват своето мнение и да участват при вземането на решения. По този начин ще направим живота на децата по-добър, това заяви в приветствието си г-жа Цвета Антонова, директор на Дирекция „Държавна политика за детето” в ДАЗД.

“Гордея се  със сътрудничеството ни с ДАЗД, общините, партньорските организации и самите деца, защото е важно да имаме общи усилия за приобщаване на децата в цялостните процеси на промяна на най-дълбоко ниво. Това предполага гласът им да бъде чут най-напред в семейството и нуждите им да бъдат задоволени още в майчиния дом”,заяви г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за БългарияТя подчерта още, чемакарправото на достъп до информация, правото да изразиш мнение или правото на свободно събиране да са гарантирани от Конвенцията за правата на детето, чиято 25-та годишнина честваме през ноември, те не са толкова лесно припознавани и често възрастните ги пренебрегват”.

По време на кръглата маса бяха представени и обсъдени резултатите от пилотния проект „Насърчаване на детското участие чрез засилване на ролята на ученическите съвети на училищно, общинско, областно и национално равнище”. Той стартира през 2012 г. по инициатива на ДАЗД,  с подкрепата на УНИЦЕФ, Министерството на образованието и науката и Национална мрежа за децата и се изпълнява от Фондация Партньори – България. В три области – Благоевград, Монтана и Сливен – бяха създадени пилотни съвети на децата – 17 на училищно, 9 на общинско и 1 на регионално ниво, които целят да промотират правото на децата да изразяват своето мнение, както и да развият уменията и на деца и на възрастни за ефективна комуникация по въпроси, които касаят децата.  Разработени са „Наръчник за насърчаване на участието на децата”, предназначен за експерти, които работят с момчетата и момичетата, и „Ръководство за детско участие” за обучители на представители на детските съвети.

По време на реализирането на проекта са проведени семинари и срещи на децата от пилотните съвети и на възрастните, ангажирани със съветите. След тези срещи са формулирани основните предизвикателства пред детското участие:

- неправилно разбиране на участието както от самите деца, така и от възрастните;

- по-широка подкрепяща среда;

- трудности при включването на деца със СОП, от малцинствата и от малките населени места;

- липса на мотивация в децата да изказват своето мнение;

- трудност при общуването между различните съвети и липса на общностна идентичност.

Преодоляването на тези пречки ще се постигне чрез обучения на всички ангажирани с децата.  Само чрез зачитането на мнението на младите хора ще бъде изграден най-ефективният механизъм за закрила на правата на децата, заяви Герисън Лансдаун – консултант по правата на детето на УНИЦЕФ.

Участниците в кръглата маса чуха и гласа на тези, чието участие обсъждаха – самите деца. Видео материал, заснет от УНИЦЕФ България, показа какви са мечтите, очакванията, инициативите на децата, участващи в съвети на училищно, градско, общинско и национално. „Като цяло съветът е хубава организация, но трябва да бъде по-официално представена – и в местните власти, и на държавно ниво“, призова 17-годишният Иван от областния съвет в Монтана. „Важно е възрастните да чуват мнението ни, защото ние сме бъдещето”, заключи неговият връстник и съгражданин Александър.