Национален конкурс за плакат „Пази семейството си на пътя!“

08.01.2020г.

Деца и младежи от цялата страна се включиха в Националния конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя!“. Съвместната инициатива на Държавна агенция за закрила на детето и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ цели да засили вниманието на подрастващите към проблемите на пътната безопасност.

Творбите на младите автори призовават да намалим скоростта, да поставяме обезопасителните си колани и да не използваме мобилните си телефони, докато шофираме. Най-малкият участник е на 7 години, а най-големият – на 24 години. „Пешеходната пътека не е щит“ е посланието им към всички пешеходци, за да не забравят, че преди всичко трябва да се движат с повишено внимание, а „Пътят не е космос“ и „Животът не е игра“ са сред другите послания, с които децата  провокират вниманието на  обществото към безопасността на пътя.

Всички получени предложения вече са публикувани на официалната Фейсбук страница на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Те са разделени в две групи – участници между 7 и 13 години и тези между 14 и 24 години. В рамките на две седмици в социалната мрежа ще се проведе онлайн гласуване, което ще определи кой да получи наградата на публиката – по един планински велосипед за победителя във всяка от двете категории. Разбира се, заедно с оборудване за неговата безопасност – каска, светлоотразителни жилетка и гривна.

Предстои  сформирането на компетентно жури, което да оцени получените предложения и да награди най-добрите от тях. В рамките на годината получените плакати ще бъдат ползвани в различни кампании и инициативи за повишаване на пътната безопасност.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.