Национален конкурс за плакат на тема „Здрав съм, не само когато не съм болен“

18.10.2019г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН), организират Национален конкурс за плакат на тема „Здрав съм, не само когато не съм болен“.

Конкурсът е насочен към ученици от всички училища в системата на МОН и школите по изобразително изкуство. Темата е свързана с повишаване културата на децата за здравословния  начин на живот.

Целта на конкурса е да стимулира творческия потенциал и изява на учениците по теми, свързани със здравословния начин на живот, позволявайки им да демонстрират креативност.

Основната темата на конкурса е „Здрав съм, не само когато не съм болен“, а подтемите са:

  1. „Зная как да се грижа за здравето си“;
  2. „Тичам скачам и се смея, в здраве аз живея“;
  3. „Балансираното хранене – начин на живот.

Финалистите в националния конкурс ще бъдат избрани от представители на ДАЗД, МОН, както и от външни експерти. Освен оригиналност и творчески умения, журито ще оценява и до каква степен произведението отразява темите и дали то ще се хареса и на широката общественост.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба, организирана съвместно от Държавна агенция закрила за детето и Министерство на образованието и науката.

Повече информация за Националния конкурс ще намерите в прикаченото приложение/регламент на конкурса на адрес: https://sacp.government.bg/.