НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПАЗИ СЕМЕЙСТВОТО СИ НА ПЪТЯ“

17.07.2019г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), в партньорство с Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДА БДП), организират  Национален конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя“.

Конкурсът е част от Националната кампания, с която 2019 година бе определена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението, под мотото – "Пази семейството си на пътя".

Инициативата е насочена към деца, ученици и студенти от специалностите „Рекламна графика“/“Компютърна графика“, от училищата и университетите по изкуствата от системата на МОН, или с изявени интереси към визуалните изкуства.

Целта на инициативата е чрез изкуството децата и младежите да изразят своето послание за повече внимание и толерантност на пътя, защото всеки човек е важен, и всеки човек е част от живота на някой друг.

Безопасността на пътя зависи от много фактори, но най-вече и от самите нас. Особено необходимо е обществото ни да е единно в стремежа му за пътна безопасност.

Основната темата на конкурса е „Пази семейството си на пътя“, а младите автори ще имат възможност да изразят гледната си точка и в 8 подтеми: опасностите от използване на мобилен телефон; важността от поставяне на обезопасителни колани; да пазим мотоциклетиста; толерантност към велосипедистите; да пазим пешеходците; да намалим скоростта и да пазим децата в автомобила, използвайки специализирани детски столчета.

Финалистите ще бъдат избрани от представители от ДАЗД, ДА БДП и изтъкнати художници. Ще бъде връчено и призово отличие в категорията „Награда на публиката“, за което ще може да се гласува на фейсбук страницата на ДА БДП.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба, като непосредствено след това ще бъдат поставени на таблата от спирките на градския транспорт, билборд съоръжения на републиканската пътна мрежа, чрез рекламни съоръжения в метрото, отпечатани на флаери и др.

Повече информация за регламента на Националния конкурс ще намерите в прикачения файл към новината.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.