Националната стратегия за деинституционализацията на децата бе представена на среща в Хисаря

09.04.2010г.

Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България” и „Деинституционализцията на децата с подкрепа на структурните фондове” бяха представени за първи път пред областните управители и директорите на Регионалните дирекции за социално подпомагане.

Това ще стане по време на двудневна среща на тема „Нови подходи в политиката за подкрепа на децата, семейството и уязвимите групи”, която се проведе в гр. Хисаря. В срещата участваха министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, представителят на УНИЦЕФ за България Таня Радочай, посланикът на Кралство Нидерландия Карел Ван Кестерен, посланикът на Кралство Белгия Марк Михелсен, заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов.

Министър Тотю Младенов откри срещата и заяви, че трябва да има по-добро регионално планиране на социалните услуги и МТСП се надява на подкрепата на областните управители в този процес. Г-н Младенов обяви, че през следващата седмица ще има среща с кметовете от страната, за да се обсъди социалната политика на местните власти и да започне регионалното планиране на дейностите.

Според проекта на правителството за деинституционализация до три години у нас ще бъдат закрити всички социални домове за деца с увреждания, а до 15 години всички институции за деца. За целта ще се използва ресурс по европейски програми - 20 млн. евро по Оперативна програма „Регионално развитие”, които ще са за инфраструктура. Около 30 млн. евро ще са от Оперативна програма „Човешки ресурси” и ще се използват за социални дейности. „Не искаме у нас да има сегашните големи институции, където грижата за децата е лоша”, каза министърът.

Зам.-министър Валентина Симеонова и председателят на ДАЗД Надя Шабани представиха презентации по темите „Визия за деинституционализацията на децата в България” и „Деинституционализация на децата в България с подкрепата на структурните фондове”. Областните управители и директорите зададоха конкретни въпроси за процеса и дадоха препоръки как стратегията да се приложи на местно ниво.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.