Национална информационна кампания за правата на детето

14.06.2018г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) реализира Национална информационна кампания за популяризиране на правата на детето. Нейният старт бе даден на 01 юни – Деня на детето. Целта на инициативата е да се повиши обществената осведоменост и ангажираност относно закрилата на всички деца и да се популяризират възможностите за сигнализиране при дете в риск. Кампанията стартира с разпространение на информационни плакати и стикери, които ДАЗД предоставя на всички училища, детски градини и центрове за личностно развитие в страната. Създадени са специални видео и аудио клипове, които могат да се използват и като учебни обучителни материали. Необходимостта от специална защита на правата на децата е провъзгласена в Конвенцията на ООН за правата на детето, приета през 1989 г.. С този документ страните се ангажират да дадат на детето всичко най-добро и в своите действие да се ръководият от най-добрия интерес на младите хора. Република България ратифицира Конвенцията през 1991 г.