Национална кампания „Живот без насилие за всички деца“ ще реализира ДАЗД във всички детски градини и училища в страната

24.08.2018г.

Национална информационна кампания на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и на Съвета на децата „Живот без насилие за всички деца“ ще стартира от началото на учебната 2018/2019 г. и в нея ще бъдат поканени да се включат всички паралелки в училищата и групи в детските градини в страната. Тя ще бъде подкрепена от Синдикат на българските учители, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружението на директорите в системата на образованието в Република България. За това се договориха председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова и ръководителите на организациите - д-р Янка Такева, д-р Юлиян Петров, Надежда Николчева и Асен Александров.

 

Кампанията се реализира в изпълнение на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. и ще включва различни инициативи. В тяхното изпълнение ще бъдат включени националния детски консултативен орган – Съвета на децата, и съществуващите ученически съвети в училищата.

 

Председателят на ДАЗД обсъди с работодателските и синдикалните организации в системата на образованието и създаването на новата Национална стратегия за детето. Участниците в срещата се обединиха около мнението, че бъдещият стратегически документ ще бъде изключително значим за бъдещото поколение и в изпълнението му трябва да са въвлечени както институциите, така и учителите, родителите и децата.  

 

Разговорът е част от консултационния процес, който председателят на ДАЗД реализира в процеса на изработване на новата Национална стратегия за детето. Чрез поредицата от срещи д-р Лилова търси мненията на широк кръг професионалисти, институции и неправителствени организации, за да бъдат създадени подходящи стратегически политики.