Националният съвет за закрила на детето проведе първото си заседание с актуализиран състав

Националният съвет за закрила на детето проведе първото си заседание с актуализиран състав

24.03.2022г.

Националният съвет за закрила на детето възобновява работата на междуведомствените работни групи към него. Това прие актуализирания състав на Съвета.
„Днешната действителност и заобикалящата среда се отразяват върху развитието и благосъстояние на децата. Децата често стават жертва на насилие, поради своята неопитност и дълг на възрастните и цялото общество е да ги предпазва и закриля, да създава сигурна и защитена среда, в която децата да се развиват според своите възможности и индивидуални потребности“, това каза председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова при откриването на заседанието.
Г-жа Камелия Николова, главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето” към Държавната агенция за закрила на детето и председател на Междуведомствената работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ към Националния съвет за закрила на детето информира участниците за предстоящите задачи и заседания на работната група по изработването на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца.
Друга точка от дневният ред на заседанието е напредъка и изпълнението на препоръките на Комитета на ООН за правата на детето във връзка с представянето на  VI-ти и VII-ми периодични доклади по прилагането на Конвенцията. Д-р Теодора Иванова, главен секретар на ДАЗД и председател на междуведомствената работна група, която има ангажименти по подготовката на доклада на България, запозна присъстващите с напредъка по него. 
„През последните няколко седмици работим и живеем в условия на безпрецедентна бежанска криза, свързана с военните действия в Украйна. Много деца и техните близки вече са на територията на нашата страна. Свидетели сме на голяма съпричастност от страна на българските граждани, както и на консолидиране на усилията на всички институции, за да се гарантират правата и на украинските деца на територията на България. На фона на тази криза всички ние в различните си професионални и житейски роли се налага да сме още по-отговорни за живота и за здравето на всички деца в нашата страна“, каза д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето при обсъждането на мерките за справяне с бежанската вълна от Украйна.
Държавната агенция за закрила на детето е част от Оперативната координационна група, създадена със заповед на министър-председателя и участва в седмичните заседания и решенията, свързани с децата и семействата в Украйна. Постоянно се обновява информацията за придружените и непридружените деца, с цел обединяване на усилията на институциите и организациите и по-добра насоченост на подкрепата, обясни още доктор Лилова, която председателства и Националния съвет за закрила на децата и допълни, че Националната телефонна линия за деца 116 111 е в готовност да консултира и подкрепя децата и техните близки и предоставя възможност за подаване на сигнали, свързани с необходимостта от координация на усилията на всички професионалисти. 
В края на заседанието от страна на членовете на Съвета се обсъди въпроса и за възобновяване работата по стратегическия документ за закрила на детето. Членовете приеха и своя годишна работна програма на заседанията.
Новите членове на Националния съвет за закрила на детето от страна на министерствата са: г-н Иван Кръстев, заместник-министър на труда и социалната политика; г-жа Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката; д-р Петър Грибнев, заместник-министър на здравеопазването; г-ж Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи; г-н Стоян Темелакиев, заместник-министър на вътрешните работи; г-жа Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи; г-жа Диана Иванова, заместник-министър на младежта и спорта; г-жа Весела Кондакова, заместник-министър на културата; г-жа Росица Велкова-Желева, заместник-министър на финансите.
Приветствия към участниците в заседанието отправиха г-н Иван Ченчев, председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 47-то Народното събрание на Република България и г-жа Десислава Рангелова, съветник на министър-председателя Кирил Петков.