Нашата цел е да променим общественото мнение към децата от ДДЛРГ, заяви председателят на ДАЗД Надя Шабани

27.07.2010г.

„Съществуват много негативни митове за децата в институциите. Но знаем ли цялата истината за тях? Нашата цел е преди всичко да променим мнението на обществото към децата, израсли в домовете за деца, лишени от родителска грижа и то да е готово да ги приеме”, заяви председателят на ДАЗД Надя Шабани при откриването на заключителната конференция „За по-добро бъдеще на децата” по проект „Бъдеще за всички – кампания за реинтеграцията и социалното включване на младежите от специализираните институции”.

В специализираните институции в България живеят 7000 деца, от които 700 ще излязат тази година, отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова. Тя уточни, че индивидуалната грижа и "личния проект" за бъдещо развитие трябва да са водещи в подготовката на младежите за напускането на специализираните институции.

По време на конференцията бяха представени два документални филма и проучване на обществените нагласи за младежите, настанени в ДДЛРГ в гр. Русе и гр. Хасково. Сред обсъжданите въпроси бяха и бъдещето на специализираните институции в България, хода на деинституционализацията и предоставените социални услуги в общността с помощта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът „Бъдеще за всички” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и се изпълнява от Българското сдружение за личностна инициатива.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.