На Великден БТВ ще излъчи филм за момиченце от дом за деца с увреждания, което се върна при родителите си

10.04.2015г.

<div class="single_news">

На <strong>12 април, неделя, </strong><strong>от</strong><strong> 12.30 часа</strong> БТВ ще излъчи филма на Държавната агенция за закрила на детето „Мамо, прибрах се”.

Филмът проследява разтърсващата съдба на едно дете, изпратено в дом за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) веднага след раждането си и завърнало се отново при семейството си след 7 години. Въпреки трудностите и операциите, които се налага да претърпи Теодора, родителите й са щастливи, че могат да бъдат до своята дълго чакана дъщеря и да я дарят с любовта си.

Срещата на родителите и малкото им момиченце стана реалност, благодарение на изпълнявания от ДАЗД проект „Детство за всички“. Той е ключов за процеса на деинституционализация на грижата за деца, който се реализира от 2010 г. чрез Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. С помощта на проекта над 1800 деца с увреждания в институции получиха шанс за по-добър живот. Издирени бяха родителите на над 1200 от тях, като повече от половината възстановиха контактите с дъщерите и синовете си.

60 от децата на „Детство за всички” се завърнаха в родните си семейства. Други 260 бяха осиновени, а над 50 намериха своите приемни родители. Над 1000 момичета и момчета с увреждания от домовете вече живеят в центрове за настаняване от семеен тип, разкрити от общините. Закрити са 5 от 25-те институции за деца с увреждания. До края на 2015 г. и останалите 320 деца с увреждания ще имат своя нов дом и ще получават по-добра грижа, а останалите 20 институции ще бъдат закрити.

„Мамо, прибрах се” е вторият от трите филма, реализирани от ДАЗД по проект „Детство за всички“, които проследяват процеса на деинституционализация през съдбите на деца от ДДУИ, живота им в институциите и настъпилата промяна след напускането им. Първият филм „Танцуващата с тигри“ разказва за съдбата, талантите и мечтите на момче и момиче, израснали в дом за деца с увреждания.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.