На 16.01.2018г. в Министерски съвет, „Гранитна‘‘ зала ще се проведе 38-то заседание на Националния съвет за закрила на детето

15.01.2018г.

Заседанието на НСЗД ще бъде открито от председателя на Държавна агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева.
В дневния ред ще бъде представена работата на Съвета на децата, както и становищата и предложенията на децата след  провелото се, IV -то редовно заседание на Съвета  в 2017г.
В рамките на заседанието ще се представят и основните мерки и дейности, заложени в проекта на Националната програма за закрила на детето за 2018г. Ще бъде изчетен Национален доклад от съвместния проект на ДАЗД и Съвета на Европа  „Инструмент за оценка на детското участие‘‘.  В „Гранитна‘‘ зала на 16.01 ще се изложи предложение за формиране на работна група за Националната стратегия за детето. Ще бъде представена информация за дейността на Държавна агенция за българите в чужбина по отношение на българските деца в чужбина.
В края на заседанието ще бъдат представени новите членове на Националния съвет за закрила на детето.