Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

На 8.02. 2018 г. в 11 ОУ „Елин Пелин“ в Перник бе дадено официалното начало на инициативата на Съвета на децата към ДАЗД  за осъществяване на

09.02.2018г.

<p style="text-align: justify;">На откриването присъстваха г-жа Ирена Соколова, областен управител на Перник; комисар Явор Колев, ГДБОП; Йоана Захариева, председател на Съвета на децата, Деян Благоев от софтуерна фирма Булбера и Радиона Никова от ДАЗД.</p>
<p style="text-align: justify;">        „Защита на правата на децата в дигитална среда и превенция на рисковете в мрежата“ е един от приоритетите за ДАЗД в Национална програма за закрила на детето.</p>
<p style="text-align: justify;">        Съветът на децата, подкрепен от експертите на ДАЗД и партньорски организации организира в 15 области в страната - Силистра, Русе, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Видин, Враца, Перник, Велико Търново,Габрово, Добрич, Монтана, Плевен, Сливен, Бургас прожекции на филма на БНТ „Кой е срещу теб в мрежата“, последвани от разговори за същността на дигиталната грамотност и безопасното използване на интернет.  Инициативата се реализира с подкрепата на БНТ, ГДБОП, софтуерната фирма“Булбера“.</p>

<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Дефиниция за медийна грамотност:</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Способност да се намира, преценява, използва и произвежда правдива информация в изобилието от медийни и дигитални източници и умения за ефективно и конструктивно взаимодействие с други хора в онлайн среда. </em></p>

<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Как медийната грамотност помага на децата?</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Развиват умения за критично мислене, които са им от полза както във виртуалния, така и в реалния свят.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Разбират как се формират и какви са целите на различните медийни послания.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Разпознават дезинформация и лъжливи внушения.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Възползват се от богатството от информация, за да се учат, образоват и развиват. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Предпазват се от злоупотреби и посегателства онлайн.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Стават пълноправни участници, а не само консуматори в съвременната информационно-медийна среда.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>