Незабавно спиране на предавания, които могат да навредят на децата, предложи председателят на ДАЗД

29.07.2010г.

Незабавно спиране на радио и телевизионни предавания, които могат да навредят на психиката и здравето на децата, предложи председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани по време на първия дебат за изготвянето на нов закон, който да регламентира и регулира дейността на електронните медии.

В дискусията, която се проведе в Министерския съвет, участваха членовете на работната група по проектозакона, назначена със заповед на премиера Бойко Борисов, както и медийни експерти.

Регулацията по отношение на защитата на децата е важна и идеята ще бъде подробно разгледана, коментираха от работната група. Друго предложение е да бъдат въведени по-високи санкции за медии, които накърняват достойнството на децата.

Новият медиен закон трябва да бъде подготвен до ноември, а след това - внесен за обсъждане в Министерския съвет. Очаква се в него да залегне и регулирането на част от съдържанието в интернет.

Редно е в закона да стане ясен характерът на органите за саморегулация и журналистическа етика, заяви Александър Ангелов от „Нова българска медийна група”. Според него, сега е нарушен принципът на директивата на ЕС за доброволния характер на саморегулацията. В момента законът облича с административен характер решенията на един частно-правен орган, добави Ангелов.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.