Неподготвени кадри работят в детските центровете за настаняване от семеен тип

14.07.2016г.

Компетентните органи продължават да извършват проверки по случая с подадения сигнал за тормоз над дете в Центъра за настаняване от семеен тип „Слънчево детство“ в Шумен. Това обяви шефът на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Офелия Кънева в предаването "Денят ON AIR".

"Задача на ДАЗД е да кръстоса обективни и субективни подходи, да изясни изцяло ситуацията преди да може да се намеси качетсвено, защото говорим за съдбата на едно дете и не можем да действаме адекватно, ако не сме изяснили всички ситуации", поясни Кънева.

По случая работят представители на Агенцията за социално подпомагане и отдел "Закрила на детето", назначени са медицински експертизи.

"Докато ние проверяваме детето е в тази среда и то вижда начина, по който ние събираме информация, свързано с него, и ако това дете наистина е жертва на насилие, то има нужа от незабавна подкрепа и от външни лица, не само от вътрешни", каза още председателката на ДАЗД.

По думите ѝ, въпреки че държавата отделя средства за изграждането на центрове за настаняване от семеен тип, все още няма достатъчни професионално подготвени кадри в сферата, особено в по-малките населени места от страната: "Услугите от типа център за настаняване от семеен тип са много нов тип услуги, самата професионална среда не е подготвена за този тип услуги. Самото времево натрупване не е достатъчно, за да може всички ние да сме адекватни в тези услуги", обясни Кънева.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.