Неподготвени кадри работят в детските центровете за настаняване от семеен тип

14.07.2016г.

Компетентните органи продължават да извършват проверки по случая с подадения сигнал за тормоз над дете в Центъра за настаняване от семеен тип „Слънчево детство“ в Шумен. Това обяви шефът на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Офелия Кънева в предаването "Денят ON AIR".

"Задача на ДАЗД е да кръстоса обективни и субективни подходи, да изясни изцяло ситуацията преди да може да се намеси качетсвено, защото говорим за съдбата на едно дете и не можем да действаме адекватно, ако не сме изяснили всички ситуации", поясни Кънева.

По случая работят представители на Агенцията за социално подпомагане и отдел "Закрила на детето", назначени са медицински експертизи.

"Докато ние проверяваме детето е в тази среда и то вижда начина, по който ние събираме информация, свързано с него, и ако това дете наистина е жертва на насилие, то има нужа от незабавна подкрепа и от външни лица, не само от вътрешни", каза още председателката на ДАЗД.

По думите ѝ, въпреки че държавата отделя средства за изграждането на центрове за настаняване от семеен тип, все още няма достатъчни професионално подготвени кадри в сферата, особено в по-малките населени места от страната: "Услугите от типа център за настаняване от семеен тип са много нов тип услуги, самата професионална среда не е подготвена за този тип услуги. Самото времево натрупване не е достатъчно, за да може всички ние да сме адекватни в тези услуги", обясни Кънева.