НОВА СТРАТЕГИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 2022-2027

15.10.2021г.

В качеството си на член, представляващ Република България, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова участва в четвъртото пленарно заседание на Управителния комитет за правата на детето (CDENF) към Съвета на Европа.

Заседанието предостави възможност да бъдат представени резултатите от проведеното в България и Европа допитване с деца и младежи, свързано с разработването на новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето 2022-2027.

По-рано тази година агенцията подаде предложенията от членовете на Съвета на децата към председателя на ДАЗД, които са резултат от консултациите, проведени през юли 2021 г., за да бъдат включени в новия стратегически документ.

„Децата бяха изключително мотивирани да участват, работиха ангажирано и с отговорност към консултативната им роля. За мен е удоволствие Държавната агенция за закрила на детето в Република България да участва в процеса на включване на децата във всички въпроси, които ги засягат. Надявам се това да е само началото на една дългосрочна и дълбока системна промяна на начина, по който взимаме решения за децата, защото заедно с тях постигаме повече.“, сподели председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова пред CDENF.

Членовете на Комитета имаха възможност да чуят изказванията на Стефан и Ванеса – членове на Съвета на децата, представени в тяхно видео обръщение, чрез което те отправят послание от името на децата в България за проблемите на децата, възможните решения и как самите те желаят да бъдат въвлечени в този процес.

В рамките на заседанието се прие и окончателния проект на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2022-2027, както и се проведоха избори за членове на Бюрото на CDENF.

Приоритетите на новата Стратегия са следните:

  • Превенция на насилието за всички деца;
  • Равни възможности и социално включване за всички деца;
  • Достъп до и безопасно използване на технологиите за всички деца;
  • Правосъдие, подходящо за всички деца;
  • Да дадем глас на всяко дете;
  • Правата на децата по време на криза и извънредни ситуации. 

България подкрепи проекта с убеждението, че неговото изпълнение ще допринесе за повишаване благосъстоянието на децата и ще гарантира спазването на техните права.

„Вярвам, че това заседание е много важен и смислен момент, чрез който успяхме да предадем дълбочината, мащаба и стойността на това гласът на всяко дете да бъде чут.“ подчерта още д-р Лилова.