Новият председател на Съвета на децата е Ива Иванова

02.10.2018г.

Ива Иванова – представител на Област Монтана, е новият председател на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Тя бе избрана единодушно по време на второто редовно заседание на Съвета за 2018 година, което се проведе в гр. Пловдив в периода 30 септември – 2 октомври. Неин заместник ще бъде Галина Вълчева от Област Хасково. За секретар беше определена Даниела Стоева, която представлява мнението на децата от Област Сливен.

 

Ива е член на Съвета на децата за втори мандат, а Галина и Даниела – са в средата на първия си двегодишен мандат.

 

Новите председател и заместник-председател, като представители на детския  консултативен орган към ДАЗД, са участвали в редица национални и международни срещи, успешно популяризирайки българския модел за детско участие и правото на децата да изказват мнение.

 

Ръководството на Съвета на децата обеща да работи за развиване на възможностите гледната точка на младите хора да се взема предвид на местно и национално ниво по всички въпроси, касаещи децата и за активизиране на работата по места на всички членове.

 

През първия ден от престоя си в гр. Пловдив, консултативният орган дискутира петте основни тематични области, изграждащи новата Национална стратегия за детето 2019-2030. Децата излъчиха петима говорители, които представиха вижданията на Съвета по приоритетите по време на Националната консултативна среща, организирана от ДАЗД и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

Момичетата и момчетата доказаха, че има причина мнението им да бъде чуто при изготвянето на толкова важен национален документ, какъвто е Националната стратегия. Те отправиха призив и предизвикателство към отговорните възрастни за създаване на мерки, които да развиват талантите и възможностите им, и дадоха предложения за справяне с част от препятствията, които срещат децата в цялата страна ежедневно.

 

По време на заседанието младите хора взеха решение за промяна на Устава на Съвета и Процедурата за избор на членове, за да може децата, получили международна закрила, да бъдат част от детския консултативен орган.  В Националната комисия за избор ще бъдат включени представители на организации, работещи директно с тях, а кандидатстването им ще бъде подкрепено от Върховния комисариат за бежанците на ООН в България. Сред основните условия за кандидатстване е изискването децата, получили международна закрила, да имат възможност да се разбират с останалите членове на български език и да са се установили трайно в България.

 

Представителите на младите хора планираха развитието на Националната кампания „Живот без насилие за всички деца“ с мото „#ДЕЙСТВАЙ!“. Всеки от тях декларира, че ще бъде проактивен и ще организира в областта си различни дейности за популяризирането на Кампанията. Основна част ще бъдат специални часове в училище, които ще бъдат заснети и публикувани в сайта на инициативата www.detsabg.eu.

 

След това разказаха за резултатите от провеждането на лятната инициатива „Здравословно и безопасно лято“ и планираха реализирането на инициативите „Седмица на толерантността“ и „Седмица на правата“ през месец ноември.

 

По време на заседанието бяха връчени удостоверенията за участие в Съвета на децата на досегашния председател и 11 членове, чийто 2-годишен мандат приключи.