НОВ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПОДКРЕПЕН ОТ ДАЗД ОТВОРИ ВРАТИ

12.10.2020г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, бе официален гост на тържественото освещаване на Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Таланти и иновации“ в град Елин Пелин. Той е реализиран от Сдружение „Таланти и иновации“ с подкрепата на ДАЗД, МТСП и други институции, и е финансиран по Оперативна програма „Развитие на селските райони“.

От услугите на Центъра могат да се възползват деца на възраст от 6 до 18 години, които имат физически и психологически потребности. Подкрепят се и деца в неравностойно социално положение, както и такива със специални образователни потребности.

„Доброто детско развитие е най-ценната инвестиция за всички нас, а грижата, особено за децата със специфични нужди, означава специално внимание, търпение и постоянство. В този център рехабилитацията, терапията и всички услуги са на необходимото ниво, не само заради добрата база, но и защото тук за хората това е кауза и те работят с любов и отдаденост към децата и техните семейства. Вярвам, че всички ние с общи усилия можем да допринесем за това да има повече жизнерадостни и слънчеви детски усмивки!“, сподели председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

В Центъра работата на специалистите с децата е насочена към рехабилитационни дейности, които застъпват няколко вида терапии: медицинска, логопедична, конгнитивна и психологическа. Включени са и социално терапевтични дейности, като аромотерапия, минералотерапия, металотерапия, билкотерапия и хранолечение. Впечатляващи са и параметрите на сградите на услугата, а именно: спортна зала на три етажа, двуетажна учебна сграда и още една четириетажна постройка с учебни зали, дневна, кухня, помещение за кинезитерапевт и др.

Екипът на „Таланти и иновации“ планира да подкрепи децата и в свободното време като им предостави възможност за честване на лични и национални празници. Проектът е част от програмата „Милосърдие и солидарност“ към Фонд „Социална закрила“ за предоставяне на социални услуги съвместно с представители на Българската православна църква. Основната му цел е да подпомогне процеса на социално включване на уязвими български граждани, които по различни социални причини се намират в затруднено положение и се нуждаят от подкрепа.

На събитието присъстваха, г-жа Деница Сачева министър на труда и социалната политика, г-н Илиан Тодоров областен управител на Софийска област, доц. д-р инж. Ивайло Симеонов кмет на Елин Пелин, Негово преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп  Викарий на Софийския митрополит, общественици и други.

 

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.