НСЗД реши да се създаде Национална стратегическа рамка за ранно детско развитие

19.06.2015г.

ационалният съвет за закрила на детето /НСЗД/ се обедини около необходимостта от изработване на Национална стратегическа рамка за повишаване на благосъстоянието на децата в ранна детска възраст.

Решението бе взето на 30-тото редовно заседание на НСЗД, на което бе обсъден изготвеният съвместно от ДАЗД и УНИЦЕФ Анализ на политиките за ранно детско развитие в България.

„Инвестициите в ранното детско развитие са сред най-ефективните инструменти за осигуряване на по-добро бъдеще на детето. Ние имаме нагласите, възможностите и ресурсите да изградим интегрирани политики за ранно детско развитие, механизми за междусекторното взаимодействие и координация”, заяви председателят на НСЗД и на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

Пред членовете на НСЗД д-р Франк Оберклайд, педиатър и консултант на УНИЦЕФ, представи опита си в укрепване на закрилата на детето чрез инвестиции в ранното детство.

Националният съвет за закрила на детето прие доклада за изпълнение на Националната програма за закрила на детето за 2014 г. Предстои той да бъде приет от Министерския съвет.

В заседанието участваха заместник-министрите на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева и на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров, представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай, секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора г-жа Камелия Димитрова, представители на министерствата на правосъдието, външните и вътрешните работи, здравеопазването, финансите, културата, младежта и спорта, Агенцията за социално подпомагане, Националния съвет по наркотичните вещества, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Националното сдружение на общините в Република България, секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и членове на неправителствени организации.

<em>Националният съвет за закрила на детето е консултативен орган </em><em>и се ръководи от председателя на ДАЗД.</em>

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/analiz-na-politikite-za-…; download="all" viewer="google"]