Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Няма признаци за насилие над бебето, настанено в „Пирогов” с мозъчен кръвоизлив

18.08.2010г.

Няма признаци за упражнено насилие над бебето В. Й., коeто e на лечение в Детската реанимация на "Пирогов" с диагноза „Контузия и кръвоизлив в мозъка”. Това е заключението на Мултидисциплинарния екип, създаден по Координационния механизъм за работа на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция,който заседава вчера в село Якимово, област Монтана.

Повод за заседанието на екипа бе съмнението на лекарите, че върху детето е упражнено физическо насилие, причинило тежкото му състояние.

В срещата участваха директорът и експерт от Регионалната дирекция „Социално подпомагане” – Монтана, началникът на Отдел „Закрила на детето” – Монтана и социален работник от отдела, социален работник от отдел „Закрила на детето” – община Медковец, психолог от Комплекса за социални услуги в гр. Монтана, представител на Районното полицейско управление в града, инспектор от Детската педагогическа стая към РПУ - гр. Лом, прокурор от Районната прокуратура в гр. Лом и секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в с. Якимово. Членовете на екипа изслушаха родителите на детето и личния лекар на семейството д-р Мавров.

На срещата са обсъдени обстоятелствата около случая с 45-дневното бебе от Якимово, което бе прието в събота в "Пирогов" без видими белези за насилие, но с тежка вътрешна травма на главата. Личният лекар на семейството на детето д-р Мавров заяви пред екипа, че майката го е потърсила, тъй като детето имало болки в ушите. Първият преглед е проведен на 11.08.2010 г., а вторият – на 13.08.2010 г. Тогава докторът се е обърнал към Центъра за спешна медицински помощ - Монтана, за линейка и бебето е било транспортирано в МБАЛ - Монтана. Оттам е преместено в „Пирогов”.

Родителите на В. Й. са отрекли да са упражнявали физическо насилие над него, майката многократно е заявила, че е внимавала при отглеждането му и не го е изпускала или наранявала. Според екипа, семейството живее при добри битови условия. Родителите полагат адекватни грижи за по-голямата си дъщеря и за бебето, няма данни за физическо насилие над двете деца. Това са споделили бабата и чичото на децата, съседи, както и зам.-кметът на Якимово.

По време на посещението на екипа в дома на семейството психологът е разговарял с по-голямото дете, което е на 3 години. От разговора е станало ясно, че детето е контактно и няма никакви индикатори за упражнено насилие над него.

В момента бебето В. Й. е в кома. Диша самостоятелно, останалите жизнени функции са стабилизирани, съобщиха днес от Детската реанимация.

Родителите поддържат връзка с лекарите в София чрез д-р Мавров и смятат да посетят В. в петък.

След проведените срещи и разговори мнението на Мултидисциплинарния екип е, че към момента няма данни за извършено престъпление от общ характер и липсва мотив за предприемане на мерки за закрила на по-голямото дете. Експертите са изготвили доклад, който ще бъде предоставен на Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане.