Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Обединяването на усилията на всички ангажирани страни и създаването на обща визия за справянето с един от най-сериозните проблеми на

23.11.2017г.

<p style="text-align: justify;">„Целта ни е да пресечем гледните точки на институциите, научните среди, професионалистите и младите хора, за да допринесем за решаването на проблема с насилието над деца по най-добрия начин“, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева. Тя откри конференцията заедно с ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проф. Запрян Козлуджов, зам.-кмета на Община Пловдив г-н Стефан Стоянов и  председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 44-то Народно събрание г-н Славчо Атанасов.</p>
<p style="text-align: justify;">Г-жа Кънева подчерта, че за първи път в научен форум пълноценно са включени млади хора, които ще представят гледната точка на децата на България по основните теми, разглеждани по време на срещата. 8 от членовете на националния детски консултативен орган – Съветът на децата, са включени заедно с представителите на научните среди и професионалистите в работните панели. „За нас тази конференция е изключителна възможност да споделим мнението на нашите връстници и то да бъде взето предвид. По този начин ще се изгради едно по-добро бъдеще за всички млади хора“, заяви представителят на децата от Област Пазарджик Трифон Аврамов. Представени бяха и посланията към гостите от младите хора, взели участие в 17-ия семинар на Фондация „Азия - Европа“, провел се по-рано този месец.</p>
<p style="text-align: justify;">924 са сигналите за насилие, по които работим от началото на годината, съобщи председателят на ДАЗД. 547 от тях са подадени на Националната телефонна линия за деца 116 111. „Чрез едно телефонно обаждане може да се окаже ефективна подкрепа. Апелирам към децата и професионалистите да използват възможностите на линията, за да направим видим проблема с насилието и да помогнем на всеки, който има нужда“, подчерта председателят на ДАЗД.</p>
<p style="text-align: justify;">Г-н Славчо Атанасов допълни, че за намаляването на насилието и тормоза над деца са предприети редица стъпки и са обединени усилията на законодателната, изпълнителната власт и неправителствените организации. Проведени са две кръгли маси, а работна група от 60 човека изготвя промени в законодателството, свързано с децата, за да се гарантират правата им по най-добрия начин. Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта подчерта, че „само единни можем да направим нещо добро за нашите деца“.</p>
<p style="text-align: justify;">За първи път при създаването на политики и мерки за закрила на децата се използва позитивен подход, който да бъде използван като инструмент за работа и обучение, заяви председателят на ДАЗД. Г-жа Кънева предложи изводите от работните панели също да бъдат интегрирани в програмите на Пловдивския университет, като това ще допринесе за бързата системна подкрепа на всички, работещи за и с деца. От страна на висшето училище бе потвърдено, че студентите ще пренесат усвоените знания и практики в своята учебна и професионална дейност.</p>
<p style="text-align: justify;">По време на сесиите бяха обсъдени диагностиката и превенцията на насилието в предучилищна и начална училищна възраст, виртуалното насилие и кибертормоза и влиянието на агресията върху позитивното развитие.</p>
<p style="text-align: justify;">Конференцията продължава и утре, 24 ноември, когато ще бъдат дискутирани темите, свързани с насилието в съвременното семейство, в мултикултурна среда и над различните деца.</p>
[su_slider source="media: 7797,7800,7802,7805,7807,7808" limit="58" height="600" title="no" pages="no" autoplay="500" speed="200"]