Областният управител на област Велико Търново проф. д-р Любомира Попова изпрати поздравително писмо до ДАЗД и Съвета на децата

26.06.2017г.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/06/pozdravitelen_adres_vtur…; download="all" viewer="google"]

"За мен е чест и удоволствие да поздравя по случай организирането и провеждането на второто редовно заседание на Съвета на децата.

Използвам възможността да изразя своето искрено уважение към Вашия труд, който е насочен изцяло към подобряване и гарантиране на гражданските права и отговорности на децата и младите хора".

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.