Обръщение на Съвета на децата към възрастните

02.06.2015г.

Обръщение към институциите, в което децата дават своите предложения за промяна и подобряване на комуникацията между учители и ученици, направиха Членовете на Съвета на децата към ДАЗД.

Обръщението бе представено на заседание на Съвета в сградата на парламента, на което присъстваха представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай, г-жа Деяна Костадинова – секретар по социални политики, младежта и спорта на Президента на Република България, г-н Светослав Малинов – член на Европейския парламент, г-н Никола Казаков – председател на Държавната агенция за бежанците, г-жа Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет, г-жа Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, ръководители на държавни институции и неправителствени организации.

„Детското участие не е само право, а и възможност да променяш нещата, които искаш. Ние възрастните сме тук, за да чуем вашия глас и да ви подкрепим в промяната, която искате да направите, за да бъде училището по-приятно за вас и вашите връстници. Възможностите, които имат младите хора и приносът, който могат да дадат, са уникален ресурс за укрепване на демокрацията и социалното сближаване в европейските общества”, обърна се към момчетата и момичетата при откриването на заседанието председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. То бе ръководено от един от 13-те нови членове на съвета - Михаела Романова, представител на децата от област Велико Търново.

В дискусията, която премина под надслов „За по-добро бъдеще – да чуем гласа на децата днес”, децата и гостите обсъдиха заедно ролята на младите хора и тяхното мнение под надслов, представени бяха резултатите от национална консултация с деца за правото на децата на мнение, извършена от УНИЦЕФ.

„За 13 години Съветът на децата успя да се утвърди като орган, който аргументирано изразява и отстоява своето мнениеу, благодаря ви за за професионалното и ясно обръщение”, заяви г-жа Деяна Костадинова и покани децата да проведат следващото си заседание в Президентството на Република България. Покана да заседават в Агенцията за бежанците отправи и председателат на ДАБ г-н Никола Казаков.

Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага председателя на ДАЗД като дава становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации.

В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има квоти за деца с увреждания и от рискови групи. Заседанията на Съвета са 2 пъти годишно.