Обръщение на членовете на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето по случай 20 ноември - Световен ден на децата

20.11.2015г.

<div class="single_news">

<strong>Днес е Световният ден на децата!</strong>

На този ден преди 26 години Организацията на обединените нации приема най-важния документ за нас Конвенцията за правата ни!

Ние, членовете на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, ви поздравяваме с настоящия световен детски празник, пожелаваме ви да запазите своята детска невинност, радост и свобода.

Всички трябва да знаем и да отстояваме своите права, но и да уважаваме правата на другите, защото това ще промени към по-добро нашия живот. Нека се радваме на своите успехи и не се разколебаваме от трудностите, защото те ще ни дадат повече сили да продължим напред!

Нека ние, децата на България, всички заедно да призовем: Майки и Татковци, ние сме смисълът на вашия живот! За да бъдем здрави, за да играем щастливи, за да растем отговорни и за да живеем спокойни - пазете нашите права! Осигурете ни обич, равен шанс да се учим и да се развиваме, защото ние сме промяната, която очаквате. Ние сме вашето бъдеще!

Съвет на децата
към Държавната агенция за закрила на детето

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.