Обсъжда се въвеждане на засилен родителски контрол над медийното съдържание

03.05.2017г.

Камелия Николова, главен директор на Главна дирекция "Контрол по правата на детето" в предаването "Хоризонт до обед" по БНР. В предаването участваха Мария Стоянова, председател на СЕМ и Георги Богданов, председател на Национална мпежа за децата.

Как да защитаваме децата от вредното съдържание в медиите в дигиталната ера?

https://soundcloud.com/sacp-government/obszhda-se-vvezhdane-na-zasilen-…

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.