Общественият съвет към Националния център за безопасен Интернет ще популяризира конкурса на ДАЗД „Безопасност на децата в дигитална среда“

02.08.2018г.

Общественият съвет към Националния център за безопасен Интернет ще се включи в популяризирането на конкурса на Държавната агенция за закрила на детето на тема „Безопасност на децата в дигитална среда“.

 

Целта на конкурса е да се стимулира детското участие и да се реализират идеи, създадени от деца, за мобилни приложения, които да защитават правата им в дигиталната ера и да предупреждават за рисковете в мрежата. В него може да участва всеки под 18-годишна възраст, като подаде предложение в текстов файл, в което са описани типът, целта и предназначението на мобилното приложението, както и какъв резултат се очаква да постигне.

 

Идеята може да бъде за игра, за образователно, специфично или комуникационно приложение, или за инструмент. Софтуерът трябва да бъде  подходящ за операционни системи за мобилни устройства – iOS, Android или Windows Phone.

 

Документите за участие могат да се изпращат до 1 септември 2018 година на адрес: София 1051, ул. „Триадица“№2, или на e-mail: sacp@sacp.government.bg с тема „За конкурс „Безопасност в дигитална среда“.

 

През втората фаза на конкурса ще се реализират най-добрите идеи от екипи от деца и младежи със софтуерни умения, които ще бъдат подкрепени от професионалисти. 

 

Жури от деца, софтуерни специалисти, киберполицаи от ГДБОП, експерти и известни личности ще оцени идейните предложения и реализираните проекти.

 

Обявяването на победителите от втората фаза ще се състои по време на отбелязването на Международния ден за безопасен интернет през 2019 г.

 

Наградите за призовите места ще бъдат мобилни устройства, част от които са предоставени от софтуерна компания „Булбера“.

Членовете на Обществения съвет изразиха готовност да се включат с предложения в разработването на новата Национална стратегия за детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.