Обществено обсъждане на „Процедура за достъп на доброволци до специализирани институции и услуги от резидентен тип за деца”

01.07.2015г.

<div class="single_news">

Държавната агенция за закрила на детето разработи проект „Процедура за достъп на доброволци до специализирани институции и услуги от резидентен тип за деца”. Целта е да бъде гарантирана сигурността на децата, настанените в социалните институции и услуги от резидентен тип.

Документът е разработен въз основа на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

В процедурата са уредени изискванията към юридическите и физически лица, които искат да осъществяват доброволческа дейност в специализирани институции и услуги от резидентен тип за деца, и реда за достъп.

При разработването на документа е ползван опитът на неправителствени организации.

Държавната агенция за закрила на детето очаква предложения и коментари относно Проекта на „Процедура за достъп на доброволци до специализирани институции и услуги от резидентен тип за деца”до 17.30 часа на <strong>31.07.2015 г.</strong> (включително) на електронна поща: <a href="http://new.sacp.government.bg/prescentar/novini/obshestveno-obszhdane-n…; target="_blank" rel="noopener noreferrer">nevena.ilieva@sacp.government.bg</a>.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/protsedura-dostap-dobrov…; download="all" viewer="google"]

</div>