Общите коментари на Комитета по правата на детето са издадени на български език

20.11.2014г.

По повод 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето за първи път бяха преведени и издадени на български език всички Общи коментари на Комитета по правата на детето, които разясняват съдържанието на Конвенцията.