Омбудсманът Мая Манолова се ангажира да включи Съвета на децата по време на кампания за популяризиране правата на детето

20.07.2016г.

<div class="single_news">

За съвместно сътрудничество, задължително с участието на деца, апелира председателят на ДАЗД Офелия Кънева при срещата си с омбудсмана Мая Манолова. „От изключителна полза за всички институции в България, свързани с децата е да се чува техният глас. За това много бих се радвала, ако приемете Съветът на децата да бъде представен официално във Вашата администрация и да участва в работата на омбудсмана“. Защото гласът на децата е ключов за формирането на политики, отнасящи се до всички малки и големи деца у нас, допълни още г-жа Кънева.

„За да е ефективна работата ни трябва да работим заедно, а децата са неизменна част от обществото ни. Поемам ангажимент да представя Съвета на децата, който е към председателя на ДАЗД, при срещите ми с граждани в страна, при кръгли маси, както и при кампанията, която ще стартира през септември за популяризиране правата на децата“, заяви на срещата омбудсманът на България Мая Манолова.

Срещата бе инициирана от Министъра на труда и социалната политика – г-жа Зорница Русинова и в нея взе участие и заместник министър Деница Сачева. Като общ приоритет и на трите институциите срещата изведе правата на децата. Министър Русинова запозна г-жа Манолова с визията си за подобряване на системата. Председателят на ДАЗД предложи чрез промяна на законодателството омбудсманът да бъде включен в състава на Националния съвет за закрила на детето. От своя страна г-жа Манолова покани министерството и ДАЗД да се включат в кампанията на омбудсмана, която ще стартира през септември, за популяризиране на правата на децата. Като друга тема, по която могат да бъдат реализирани съвместни инициативи, беше отбелязан и процесът на деинституционализация.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.